×
  gesponsert
Hatfield / England / UK
Standardkurs: Englisch
Altersgruppe:
12-17
Inklusive:

1 Woche
ab €996
€996/Woche

Brighton / England / UK
Standardkurs: Englisch
Altersgruppe:
12-17
Inklusive:

1 Woche
ab €1,040
€1,040/Woche

London / England / UK
Sommerkurs
Altersgruppe:
16-18
Inklusive:

2 Wochen
ab €1,360
€680/Woche

Eastbourne / England / UK
Standardkurs Mittelstufe
Altersgruppe:
13-16
Inklusive:

2 Wochen
ab €1.465
€732,50/Woche

Brighton / England / UK
Standardkurs: Englisch
Altersgruppe:
9-17
Inklusive:

1 Woche
ab €909
€909/Woche

Bristol / England / UK
Standardkurs: Englisch
Altersgruppe:
16-18
Inklusive:

1 Woche
ab €1.245
€1.245/Woche

Weymouth / England / UK
Basiskurs Englisch
Altersgruppe:
14-17
Inklusive:

1 Woche
ab €849
€849/Woche

Brighton / England / UK
Standardkurs: Englisch
Altersgruppe:
12-17
Inklusive:

1 Woche
ab €760
€760/Woche

Brighton / England / UK
Standardkurs: Englisch
Altersgruppe:
ab 16
Inklusive:

1 Woche
ab €267.12
€266.27/Woche

Weitere Kurse
Eastbourne / England / UK
Standardkurs: Englisch
Altersgruppe:
12-17
Inklusive:

1 Woche
ab €1,110
€1,110/Woche

London / England / UK
Standardkurs: Englisch
Altersgruppe:
14-17
Inklusive:

1 Woche
ab €1,125
€1,125/Woche

Bournemouth / England / UK
Standardkurs: Englisch
Altersgruppe:
12-17
Inklusive:

1 Woche
ab €1,135
€1,135/Woche

Weymouth / England / UK
Standardkurs: Englisch
Altersgruppe:
14-17
Inklusive:

2 Wochen
ab €1,800
€900/Woche

Torquay / England / UK
EF Class Style Klassik
Altersgruppe:
14-17
Inklusive:

2 Wochen
ab €2,250
€1,125/Woche

Eastbourne / England / UK
EF Class Style Klassik
Altersgruppe:
14-17
Inklusive:

2 Wochen
ab €2,270
€1,135/Woche

Torquay / England / UK
EF Class Style International Gastfamilie
Altersgruppe:
14-17
Inklusive:

2 Wochen
ab €2,400
€1,200/Woche

Eastbourne / England / UK
EF Class Style International
Altersgruppe:
14-17
Inklusive:

2 Wochen
ab €2,420
€1,210/Woche

Hastings / England / UK
EF Class Style International
Altersgruppe:
14-17
Inklusive:

2 Wochen
ab €2,470
€1,235/Woche

Oxford / England / UK
EF Class Style Klassik
Altersgruppe:
14-17
Inklusive:

2 Wochen
ab €2,520
€1,260/Woche